Meny

Nationell plan för transportsystemet 2014–2025

Nyhetsbild: Bild på lastbilschaufför.

I den nationella planen för transportsystemet 2014 – 2025 finns regeringens satsningar på den nationella infrastrukturen som berör Sörmland.

Arbete för sörmländska intressen och påverkan på den nationella planen sker genom långsiktigt påverkansarbete samt samverkan och nätverkI beslutet från den 3 april 2014 har regeringen pekat ut vilka projekt som Trafikverket ska prioritera under planperioden 2014 – 2025.  Här kan du läsa Nationell plan för transportsystemet 2014 – 2025

 

Utfall i stora drag

I den nationella planen finns både större investeringar och mindre underhållsåtgärder som berör Sörmland.

Större investeringar:

 • Ostlänken, Järna–Linköping
 • ERTMS korridor B, Stockholm– Hallsberg–Malmö Införande av nytt signalsystem (ERTMS) på delen Stockholm– Hallsberg/Norrköping– Malmö
 • Svealandsbanan, Strängnäs–Härad utbyggnad till partiellt dubbelspår
 • Riksväg 56, Bie– Stora Sundby. Mittseparering.
 • Riksväg 56, Katrineholm–Bie. Mittseparering.
 • E4, Nyköping. Trafiksäkerhetsåtgärder.

 

Investeringar under 50 mkr:

 • Riksväg 56, bro över Kvicksund. Betongreparationer, skyddsanordningar, beläggningsunderhåll.
 • Riksväg 52, järnvägsbro Viala–Katrineholm. Beläggningsunderhåll
 • Väg 980, bro Stallarholmen. Beläggningsunderhåll
 • Väg 990, bro över Råckstaån vid Stora Sundby. Utbyte överbyggnadsgång- och cykelbro
 • Järnväg Sala–Oxelösund, Flens övre–Oxelösund. Kraftförsörjningsåtgärd.
 • Järnväg Södra stambanan, Graversfors. Reparation av vingmur (stöd till järnvägsbro)
 • Järnväg Södra stambanan, Flen. Spårväxelbyte.
 • Järnväg Sala–Oxelösund, Oxelösund–Flens övre. Spårbyte

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2016-03-09

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Fredrik Högberg

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Fredrik Högberg

Strateg

Infrastrukturfrågor och hållbara transporter.

Skicka e-post
Telefon: 073-596 72 57