Meny

Fler och bättre jobb med socialfonden

Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. I Sörmland ska projekt inom socialfonden ligga i linje med Sörmlandsstrategins mål och bidra till arbetsmarknadspolitikens utveckling.

Regionförbundet Sörmland, med ansvar för länets tillväxtuppdrag, har en samordnande och mobiliserande roll i socialfondens verksamhet i Sörmland. I länets projektmobilisering inom områden som berör människor i utanförskap till arbetsmarknaden, har regionförbundet ett samarbete med Samordningsförbundet RAR. 

Det nya socialfondsprogrammet 2014-2020 ska förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till Europa 2020-strategins målsättningar om en smart, hållbar och inkluderande tillväxt. Insatserna fokuserar på  att få fler i arbete genom kompetensutveckling av sysselsatta, ökat entreprenörskap, ökat arbetskraftsutbud och minskat utanförskap. Med samverkan mellan utbildning och arbetsliv samt mellan myndigheter och organisationer kring människor som står utanför arbetsmarknaden, vill programmet ge kraft till utveckling och tillväxt.  

 

Programmets strategiska inriktning: 

  • Ökat strategiskt tänkande och mer kontinuerligt lärande på arbetsplatserna

  • Ökad samverkan och effektivare strukturer kring individen för att få fler i arbete

  • Ökat entreprenörskap

  • Effektivare matchning av arbetskraft och jobb

  • Bättre anpassning av utbildningsutbud gentemot marknadens behov

  • Insatser för att möta strukturell omställning i spåren av finanskris och lågkonjunktur

 

Svenska ESF-rådet tillsammans med Strukturfondspartnerskapet

ESF-rådet är den förvaltande myndighet som utlyser, beslutar och administrerar socialfondsprogrammet i Sverige.

Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige styr programmets inriktning. Det sker med hjälp av en regional handlingsplan. Den beskriver regionens behov och tillväxtmål och anger också förutsättningarna i socialfondsprogrammet. Strukturfondspartnerskapet prioriterar bland inkomna ansökningar för att möjliggöra strategiska insatser inom områden som möter regionens utmaningar. 

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-03-27

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Anna Knutsson

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Anna Knutsson

Strateg

Regionala kompetensplattformen och kompetensberedningen.

Skicka e-post
Telefon: 070-248 44 92

Informationsmöte Europeiska socialfonden