Meny

Socialfondens programområden i Östra Mellansverige

Nyhetsbild: Ung kvinna som läser om projektet EU 2020 Going Local vid AER:s Summer Academy i Nyköping 2013.

Programområde 1 – Kompetensförsörjning

Inom området kan projektinsatser stärka kompetensen hos personer sysselsatta på arbetsplatser. Även personer som står långt från arbetsmarknaden och finns på en arbetsplats till exempel som praktikant, kan omfattas. Insatser för ökad samverkan och bättre koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande ryms också i programmet.

Organisationer, myndigheter och företag (i grupp) kan söka. Mer information om Socialfondsprogrammet kan du läsa på ESF-rådets hemsida.

 

Programområden 2 – Öka övergångarna till arbete

Inom området kan projekt bidra till att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden. Även projekt som underlättar etableringen i arbetslivet eller ökar deltagandet i utbildning för unga kvinnor och män utanför arbetsmarknaden omfattas. Personer som står särskilt långt från arbetsmarknaden kan komma närmare i arbete eller utbildning.

Organisationer och myndigheter med ansvar eller uppdrag för målgruppen kan söka. Mer information om Socialfondsprogrammet kan du läsa på ESF-rådets hemsida.

 

Långsiktig påverkan och omhändertagande av goda resultat

Genom projekt kan befintliga organisationer utveckla och testa nya arbetsmetoder och arbetssätt. Väl förankrade projekt och ett ansvarsfullt omhändertagande av resultaten bidrar till långsiktig nytta och utveckling av involverade organisationer.

För att nå målet om väl förberedda och förankrade projekt kommer ESF-rådet att arbeta på ett sätt som möjliggör längre förberedelsetider för involverade aktörer.

 

På ESF-rådets hemsida presenteras kommande kalenderårs utlysningsområden. 

Läs mer om Östra Mellansveriges utlysningar på ESF-rådets egen hemsida.

 

Har du frågor eller vill testa din projektidé?

Kontakta Agneta Engström  och Magnus Nilsson på Regionförbundet Sörmland, eller Kenny Sjöberg och Ola Wiktorsson på Samordningsförbundet RAR.

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2016-03-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Anna Knutsson

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Anna Knutsson

Strateg

Regionala kompetensplattformen och kompetensberedningen.

Skicka e-post
Telefon: 070-248 44 92