Meny

Satsning på Mälardalens högskola

Nyhetsbild: Bild på en manlig student som går ut genom dörren till Mälardalens högskola i Eskilstuna.

Sedan 2012 undertecknar Regionförbundet Sörmland och Mälardalens högskola årligen överenskommelser om samverkan för främjande av forskning, utveckling och tillväxt. Utifrån överenskommelsen och med ekonomiskt stöd från regionförbundet har tre områden utvecklats; hälsoteknik, entreprenörskap i skolan och högskolans roll i regionen.

Överenskommelsen innebär att Regionförbundet Sörmland och Mälardalens högskola (MDH) stärker sin samverkan ytterligare. Dels bidrar samverkansavtalet till att regionförbundet når målen i Sörmlandsstrategin 2020, dels innebär det att  Mälardalens högskola får stöd i sitt arbete att vara det ledande lärosätet i Sverige för excellent samproduktion med olika samhällsaktörer.

Dessutom strävar parterna gemensamt efter att höja utbildningsnivån i länet, ge förutsättningar för kompetensförsörjning, främja ett starkt näringsliv samt uppnå en hög grad av innovation och förnyelse i såväl näringsliv som offentlig sektor.

 

I överenskommelsen återfinns följande utvecklingsområden:

Kompetensförsörjning och höjd utbildningsnivå

Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL) är en samverkansarena på MDH för forskningsbaserad skolutveckling, forskning och forskarutbildning, kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Inom ramen för denna överenskommelse kommer MKL att erbjuda samtliga kommuner i Sörmland att ta del av de aktiviteter som MKL bedriver, såsom uppdragsutbildning inriktad på kompetensutveckling och fortbildning av pedagoger, rektorer och förskolechefer. MKL kommer också att arrangera digitala och fysiska mötesplatser för erfarenhetsutbyte och spridning av forskning.

Särskilda satsningar görs på två områden; entreprenöriellt lärande och nyanländas lärande.

 

Hälso- och välfärdsteknik ur ett användarperspektiv

MDH har bildat en ny samverkansarena för hälso- och välfärdsteknik med profilering mot användarperspektivet. Målet är att skapa en långsiktig och hållbar struktur för samverkan och samproduktion där högskolans starka kompetenser inom teknik, hälsa och välfärd tas till vara.

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-01-03

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Anna Knutsson

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Anna Knutsson

Strateg

Regionala kompetensplattformen och kompetensberedningen.

Skicka e-post
Telefon: 070-248 44 92