Meny

Smart specialisering

Nyhetsbild: Bild på gripklo. Foto: Johnér bildbyrå.

Smart specialisering innebär att regionen har en strategi för vilka områden man ska satsa på för att bli globalt konkurrenskraftig gentemot andra regioner. Det handlar om att bygga på de styrkor man redan har och utveckla dem ytterligare. Men det gäller också att se andra möjligheter och hitta nya områden och branscher, som uppstår då världen, näringslivet och samhället förändras.

I Sörmlands strategi för Smart specialisering utpekas tre områden, som bygger på förutsättningar, förmågor och kunskap som finns i regionen och som vi tror har stora möjligheter att utvecklas till att bli ännu starkare i framtiden.

Styrkeområdena är

 • Avancerad tillverkning för krävande miljöer
 • Biobaserade näringar- hållbar produktion och effektiv distribution
 • Verksamhetsnära digitala tjänster

Längst ner på sidan hittar du strategin som nedladdningsbar PDF-fil.

Samarbete med Östra Mellansverige

I regionerna i Östra Mellansverige(ÖMS) som innefattar Uppsala, Örebro, Västmanland, Sörmland och Östergötland pågår just nu ett regionalfondsprojekt för ökad samverkan. Det övergripande målet är att utveckla en gemensam strategi och färdplan för ÖMS, som ska lägga grunden för en smartare användning av offentliga resurser inom ett större geografiskt område, ökad global konkurrenskraft. Genom att identifiera ett antal prioriterade styrkeområden i ÖMS där regionen är stark och har fler fördelar än andra regioner skapas enorma möjligheter. 

ÖMS-projektet finansieras av EU:s regionalfond och drivs i samverkan mellan fem län: Örebro, Uppsala, Östergötland, Västmanland och Sörmland. 

Inom projektet vill vi uppnå:

Ett mer fokuserat, koncentrerat och framgångsrikt innovationsarbete i ÖMS-regionen. Det uppnår vi genom att tillsammans analysera och identifiera våra prioriterade styrkeområden. På sikt innebär det att vi får en tydligare bild av vilka verksamheter som har starkast innovations- och tillväxtpotential.

Vårt arbete innebär en kraftsamling mellan näringslivet och offentliga insatser. Fokus ligger främst på FoU (forskning och utveckling), innovation och näringslivsutveckling. Det innebär i förlängningen ökade resurser för stöd till innovation och företagsutveckling inom ÖMS. Tillsammans skapar vi en bas som blir mer jämförbar med andra regioner inom Europeiska unionen. Det i sin tur ökar våra möjligheter att delta mer aktivt i större EU-projekt som till exempel Horizon 2020 (det europeiska ramprogrammet för forskning och utveckling) samt ökad samverkan med andra regioner.

ÖMS projektmål:
 • En strategi och utvecklingsplan för fortsatt arbete inom Smart specialisering
 • En gemensam och systematisk beskrivning av våra befintliga styrkeområden
 • En identifiering av nya prioriterade länsöverskridande styrkeområden och branscher, inklusive möjliga tvärsektoriella områden med potential för förnyelse och tillväxt
 • Etablerade samverkansformer och inledande processer för ÖMS-samverkan, inklusive med företagsnätverk
 • Utvecklade idéer till kommande satsningar och investeringar inom bland annat EU:s regional- och socialfond.
Förväntat resultat när projektet är avslutat:
 • Ökad innovationsverksamhet för små och medelstora företag med tillväxtambitioner
 • Bättre förutsättningar för kommersialisering av innovationer i näringslivet
 • Direkt och indirekt tillgång till mer utvecklingsmedel för strategiska projekt på regional nivå
 • Stark attraktivitet gentemot företag, investerare, kompetenta personer och entreprenörer
 • Större kritisk massa i nivå med små EU-regioner
 • Tillgång till en plattform för att kontinuerligt få insikt i och påverka offentliga strategier och satsningar.

 

 

Omslag för strategin för smart specialisering i Sörmland

Strategin för smart specialisering beslutades av regionstyrelsen den 2 februari 2017.

Här kan du läsa strategin.

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2018-06-20

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Emma Hanson

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Emma Hanson

Strateg

Förverkligandet av Innovationsstrategin.

Skicka e-post
Telefon: 070-655 33 32