Meny

Flyktingkrisen

Den pågående flyktingkrisen engagerar mer eller mindre hela samhället. Regionförbundet Sörmland har i dagsläget inget särskilt uppdrag direkt kopplat till flyktingkrisen men bevakar frågan.

Regionförbundet works today with integration from a long-term growth perspective and not with urgent action. Det är dock klart att den akuta situationen vi ser kommer nu få långsiktiga effekter. One of the most important tasks at this time is therefore to follow developments and analyze how it affects Sörmland's long-term conditions. Detta gör vi genom särskilda analysinsatser och  här  kan du läsa mer om vårt arbete. 

Information från andra aktörer hittar du här: 

Migrationsverkets hemsida 

Länsstyrelsen i Sörmland

Arbetsförmedlingen 

Sveriges kommuner och landstings hemsida 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Redaktör: Maria Edström

Uppdaterad: 2017-10-18

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Catharina Frändberg

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Catharina Frändberg

Biträdande regiondirektör

Chef för enheten för regional utveckling.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 234 59 36