Meny

Länkar till mer information

Integration är en komplex fråga som mer eller mindre berör alla offentliga organisationer. Här nedan hittar du användbara länkar till mer information

Migrationsverkets hemsida hittar du bland annat fakta om migration och aktuell statistik om antalet asylsökande med mera.

Länsstyrelsens uppdrag är bland att stödja kommunerna när det gäller till exempel svenska för invandrare och samhällsorientering.
På länsstyrelsen hemsida finns också statistik och rapporter med fakta om integration i Sörmland.

Arbetsförmedlingen ansvarar för etableringsinsatser för nyanlända. 

Kommuner och landsting har ett stort ansvar för integration. På Sveriges kommuner och landstings hemsida kan du läsa mer om det.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har gjort en nationell översyn med anledning av det akuta läget som du finner på deras hemsida.

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-03-29

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Catharina Frändberg

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Catharina Frändberg

Biträdande regiondirektör

Chef för enheten för regional utveckling.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 234 59 36