Meny

Utgångspunkter för arbetet med integration för tillväxt

Sörmlandsstrategin och de fyra prioriterade målområdena är grunden i det regionala utvecklingsarbetet. Integrationsfrågan är redan ett genomsyrande perspektiv som nu ska vidareutvecklas och fördjupas.

Fyra nyckelområden har identifierats som särskilt viktiga för arbetet med integration för tillväxt: arbete, utbildning, boende och hälsa. Arbete är det perspektiv som är mest prioriterat för Regionförbundets arbete. Förutom dessa nyckelområden finns följande utgångspunkter:

  • De människor som kommer till Sverige från andra länder är en resurs för tillväxten men för en lyckad integration krävs aktiva insatser.
    Att satsa resurser på mottagande och integration är en investering för framtiden.
  • Integration är ömsesidig och kräver ett öppet, tolerant och inkluderande förhållningssätt.
  • Integration är en fråga som berör alla ämnesområden, men för att åstadkomma verklig utveckling behöver vi arbeta systematiskt och prioritera.
  • De människor som vi ska arbeta för är inte en homogen grupp, därför krävs god kunskap om olika målgrupper och att det görs riktade insatser utifrån behov.
  • Regionförbundets främsta samarbetspartners är medlemmarna, men att samarbeta med andra aktörer som länsstyrelsen, migrationsverket, arbetsförmedlingen och högskolor och universitet med flera är prioriterat.

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2016-01-29

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Catharina Frändberg

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Catharina Frändberg

Biträdande regiondirektör

Chef för enheten för regional utveckling.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 234 59 36