Meny

Kompetensforum 2017 Samverkan utbildning-arbetsliv

Nyhetsbild: Bild på en manlig student som går ut genom dörren till Mälardalens högskola i Eskilstuna.

Kompetensforum 2017 drog 110 personer till Hedenlunda för att få veta mer och diskutera hur vi kan bli bättre på att matcha kompetens och behov till våra sörmländska arbetsgivare. Dagen bjöd på många intressanta föreläsare, paneldebatt, inspirationsföreläsning och diskussioner.

En engagerad publik ställde många frågor som ledde till intressanta diskussioner. Slutsatsen blev att det är viktigt att ha en gemensam utgångspunkt för att kunna mötas och diskutera kompetensbehov och matchning på arbetsmarknaden. Fortsatt dialog mellan näringsliv, offentliga arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och utbildningsväsende kommer att vara avgörande för att vi ska bli bättre på att lägga framtidens kompetenspussel.

Kort om dagens program med tillhörande presentationer:

Kompetenspusslet - den viktigaste framtidsfrågan Nils Karlson, Ratio - Näringslivets Forskningsinstitut

Det största tillväxthindret idag är brist på matchad kompetens, så inledde Nils Karlson sin föreläsning. Sin utgångspunkt tog han i slutrapporten för forskningsprojektet Kompetens för tillväxt. För att klara matchningen på arbetsmarknaden behöver fyra pusselbitar fogas samman:

  • Uppdatering & fortsatt lärande
  • Utbildningars kvalitet, effektivitet & relevans
  • En fungerande arbetsmarknad
  • Arbetsgivares medverkan & delaktighet

Rapporten Kompetenspusslet. http://ratio.se/publikationer/kompetenspusslet-den-viktigaste-framtidsfragan/

Utbud och rörlighet Bo Wictorin, Regionförbundet Sörmland

Om sörmlänningarnas rörelsemönster på arbetsmarknaden berättade Bo Wictorin, särskilt utifrån var man väljer att studera högre utbildning och var man sedan etablerar sig. En rapport som länen i Östra Mellansverige tagit fram tillsammans så utmärker sig Sörmlandsbaserade individer genom att de i hög grad återvänder till hemorten efter sina studier. Hur benägen man ärr att röra sig varierar mellan utbildningsinriktning, det finns också könsskillnader där män utbildar sig längre från hemmet än kvinnor.

Rapporten Hur försörjs Östra Mellansverige med högskoleutbildad arbetskraft? http://www.region.sormland.se/media/7108/2016_10_ostra_mellansveriges_arbetsmarknader.pdf

Jobtech - Arbetsförmedlingen öppnar upp Jonas Södergren, Arbetsförmedlingen 

Digitaliseringen skapar möjligheter och förväntningar för hur offentliga myndigheter kan agera. Som en inspiration kring hur utbildningsystemet kan tänka digital innovation bjöd Arbetsförmedlingen in. Arbetsförmedlingen har skapat en utvecklingsenhet som tänker framtidsinriktat på myndighetens digitala roll.. Deras slutsats blev att Arbetsförmedlingen ska utveckla en plattform och tillhandahålla verktyg och data så att utvecklare enklare ska kunna ta fram nya innovativa tjänster för arbetsmarknaden. Exempel på öppna data är historiska och aktuella jobbannonser som skapar en levande översikt över kompetensbehoven på arbetsmarknaden.

JobTech Developer http://jobtechdev.se/

Panel - Hur får vi utbildningar som matchar behoven?

Roger Pihl, Företagarna Eskilstuna, Jesper Lundholm, Unionen, Elsemarie Hallquist, verksamhetschef Åk 7-9 samt gymnasiet, Katrineholms kommun och Mats Karlsson, chef Arbetsförmedlingen Sydöstra Sörmland.

Det var en pratglad panel som diskuterade utbildningssamverkan i stort och smått. Roger Pihl från Företagarna uppmanade offentliga aktörerna att kontakta företagar- och branschorganisationerna för inspel, det är det de är till för. Jesper Lundholm från Unionen, samverkar gärna, och menade samtidigt att näringslivet har en läxa i att bli bättre beställare av utbildning, att kunna formulera vad de vill ha. För arbetslivet och därmed behoven förändras, precis som Else-Marie Hallqvist framförde, var finns yrkesprogrammen förYoutubers? Eller är det inte "fint" nog? Hon manade också till samverkan över kommungränser för ett större utbildningsbud. Rörande överens var alla med medskicket från Arbetsförmedlingens Mats Karlsson, det behövs mer dialog.

Reality bites Ida Hult, On the Other Side of the Hill

Det digiloga livet stod på agendan under Ida Hults inspirerande timme. Hon pratade om uttalad och faktisk förväntan hos kunder och medborgare, och hur det ofta finns ett stort gap däremellan. I en allt mer digital tillvaro uppmanade hon deltagarna att vara mer modiga och mindre duktiga, att oftare välja själ före skäl.

Nästa steg Anna Knutsson, Regionförbundet Sörmland

Anna sammanfattade de olika programpunkterna och redogjorde för regionförbundets uppdrag idag och vad som komma skall.

Dagen avslutades gemensamt av Viking Jonsson (S), regionstyrelsens ordförande, och Catharina Fredriksson (S), kompetensberedningens ordförande, som redan planerar inför Kompetensforum 2018.

Redaktör: Anna Knutsson

Uppdaterad: 2017-11-17

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Anna Knutsson

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Anna Knutsson

Strateg

Regionala kompetensplattformen och kompetensberedningen.

Skicka e-post
Telefon: 070-248 44 92