Meny

Kompetensforum 2016

Nyhetsbild: Bild på ung man som visar en teknisk utrustning för äldre man. Foto: Johnér Bildbyrå

Varje år arrangerar Regionförbundet Sörmland Kompetensforum, en konferens med aktuella frågor som rör kompetensförsörjning, det vill säga hur människors kompetens och arbetsgivares efterfrågan möts. 2016 års konferens ägde rum den 24 november i Flen och lockade drygt 100 deltagare som ville lära mer om framtidens vårdkompetens. Nästa Kompetensforum arrangeras i slutet av november 2017, preliminärt i Eskilstuna.

Vårdkompetens, vem behöver den?

Sedan 2014 har Regionförbundet Sörmland, på initiativ av kompetensberedningen, drivit projektet ”Attraktiv arbetsgivare inom vård och omsorg”, som avslutades i december 2016. För att sprida projektets resultat och lyfta in dessa i ett större sammanhang har årets kompetensforum temat ”Framtidens vårdkompetens”.

Med bakgrund i tekniska och demografiska omställningar står hälso- och sjukvården inför stora förändringar. Det tar sig särskilt uttryck i vårdkompetensen som tillgängliggörs för allt fler. Vårdens utveckling kan också ge upphov till nya tjänster och affärsmöjligheter på den globala marknaden.

Vad innebär det för för vårdpersonalens yrkesroll, samt i utbildning och rekrytering? Hur tar vi vidare det som redan påbörjats i Sörmland? Det, och mycket mer, diskuterades på årets Kompetensforum.

Filmer

Stora delar av dagen filmades och här kan du se de olika avsnitten.

Presentationer

Dagen bjöd på föreläsningar, paneldiskussioner och parallella seminarier som gav olika perspektiv på utbildning och kompetensbehov i samband med förändrade vård- och kompetensbehov. Här samlar vi de bildspel som visades under konferensen.

- Globala framtidsutmaningar kräver kreativitet och teknikutveckling Claudia Olsson, vd, Exponential Holding AB, grundare Swedish for Professionals samt Lifecensr.
Här kan du se delar av hennes presentation.

- Beteendekompetens för (morgon)dagens arbetsmarknad Karin Netzell, affärsutvecklare, Hammer & Hanborg samt Lotta Schibbye Fredrikson, CEO, Hammer & Hanborg
Här kan du se deras presentation.

- Människor och arbete i Sörmland 2025, Bo Wictorin, analytiker, Regionförbundet Sörmland. 
Här kan du se hans presentation.

- Attraktiv arbetsgivare inom vård och omsorg - resultatredovisning, Ann-Britt Nordahl, strateg, Regionförbundet Sörmland.
Här kan du se hennes presentation.

- Delprojektet Branschens varumärke, Jessica Svärd, informatör, vård- och omsorgsförvaltningen, Katrineholms kommun, Mia Kihlstrand, chef för äldre- och funktionshinderområdet, Trosa kommun, 
Monica Swärd, kommunikationsansvarig, Regionförbundet Sörmland. 
Här kan du se deras presentation.

- Delprojektet Ny teknik, arbetssätt och innovation, Carina Forsman Björkman, FoU i Sörmland, Kjell Moneus, Eskilstuna kommun, Boel Bolwig, Eskilstuna kommun, Mathilda Nilhage, Katrineholms kommun, Fares Ali, Eskilstuna kommun och Adam Hagman, Robotdalen.
Här kan du se deras presentation.

- Förändra radikalt, Susanna Shaibu, Oxelösunds kommun.
Här kan du se hennes presentation.

- Ny teknik – nya yrkesroller inom vård och omsorg? Mia Folke, docent i elektronik inriktning medicinsk teknik, Elisabeth Andersson, fil lic i didaktik, Karin Andersson, fil lic i pedagogik, Mälardalens högskola
Här kan du se deras presentation.

 - Semaforen Gävleborg, samverkan kring kompetensbehovsanalyser, Thomas C Lundgren och Kent Bogren, Region Gävleborg. 
Här kan du se deras presentation.

Rapporter

Under dagens lanserades även två rapporter: en långtidsprognos över arbetsmarknaden i Sörmland och grannlänen i Östra Mellansverige, samt ett magasin som samlar goda erfarenheter från projekt Attraktiv arbetsgivare inom vård och omsorg. 

 

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-03-27

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Anna Knutsson

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Anna Knutsson

Strateg

Regionala kompetensplattformen och kompetensberedningen.

Skicka e-post
Telefon: 070-248 44 92