Meny

Det regionala turismuppdraget

Nyhetsbild: Bild på Gripsholms slott, Mariefred.

En hållbar och konkurrenskraftig besöksnäring ska vi ha i Sörmland, och 2023 har vi fördubblat dess omsättning. Det är målet för Sörmlands besöksnäringsstrategi.

Regionförbundet Sörmland har ansvaret för utvecklingen av den regionala besöksnäringen. Sörmlands turismutveckling AB (STUA) är den utförare som regionförbundet har upphandlat för uppdraget.

Fokus i det regionala turismuppdraget är:

  • Destinationsutveckling
  • Affärsutveckling av företagen
  • Omvärldsbevakning

Destinationsutveckling Sörmland är den övergripande insatsen för att få Sörmland att bli en av de nya internationella destinationerna i Sverige. Sörmlands turismutveckling AB arbetar tillsammans med företagen och kommunerna. I varje kommun finns en samordnande person som har kontakt med företagen.

Tidigare genomfördes ett tvåårigt destinationsutvecklingsprojekt, som lade grunden för det pågående destinationsarbetet. Detta projekt kom fram till en gemensam profil fram för länet, Sörmlands – Sveriges slottsdestination.

Profilen har fyra temaområden som produkter och paket utformas inom:

  • Jakt & vilt
  • Kultur & historia
  • Friluftsliv & rekreation
  • Måltidsupplevelser

 I maj 2014 togs en informationsfolder om Destinationsutveckling Sörmland fram.

Besöksnäringsstrategin för länet togs fram i samarbete mellan företag, organisationer, kommuner och myndigheter från lokal till regional nivå. Den ligger till grund för allt arbete som sker inom det regionala turismuppdraget. Den lyfter möjligheten att utveckla Sörmland till en internationellt attraktiv destination som avgörande för näringen.

Ledorden i strategin är:

  • Affärsnytta
  • Hållbarhet
  • Långsiktighet

Besöksnäringen i siffror

Under 2013 omsattes drygt 1,8 miljarder kronor inom besöksnäringen i Sörmland. Länets besöksnäring bidrog med över 1 700 årsarbetstillfällen samma år, inte minst handlar det om arbetstillfällen för kvinnor, personer med utländsk bakgrund och ungdomar. 2012 var de totala skatteintäkterna från besöksnäringen till landsting och kommunerna i Sörmland 261 miljoner kronor och de kommande åren förväntas de öka. Turismen är på väg att bli Sveriges nya basnäring, har regeringen konstaterat.

 

Kommunernas kontaktpersoner

Eskilstuna: Maria Ringström, 016-710 10 00

Flen: Pernilla Hagström, 0157-190 00

Gnesta: Kaisa Karlsson, 0158-27 50 00

Katrineholm: Victoria Freberg, 0150-570 00

Nyköping: Erik Lindhe, 0155 - 24 80 00

Oxelösund: Johanna Åkerman, 0155-380 00

Strängnäs: Anette Lilja, 0152-291 00

Trosa:  Malin Karlsson, telefon 0156-522 22

Vingåker: Suzan Östman Bäckman, 0151-192 70

Sörmlands turismutveckling AB Pernilla Nordström, 0155-22 27 73

Redaktör: Magnus Nilsson

Uppdaterad: 2018-06-20

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Magnus Nilsson

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Magnus Nilsson

Strateg

Näringslivsfrågor och EU:s strukturfonder.

Skicka e-post
Telefon: 070-649 74 87

Hitta ditt Sörmland!

På VisitSörmland hittar du sommarupplevelser som gör ditt besök i Sörmland till något alldeles extra.

På VisitSörmland hittar du sommarupplevelser som gör ditt besök i Sörmland till något alldeles extra.