Meny

Regionalfonden – ERUF

Nyhetsbild: Bild på två kvinnliga forskare i labbrockar.

Regional tillväxt och ökad sysselsättning. Europeiska regionala utvecklingsfonden är en av de strukturfonder som finns i Sörmland. Övriga är Europeiska socialfonden, landsbygdsprogrammet och Fiskerifonden.

Regionalfonden arbetar med tre inriktningar:

  • Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
  • Ökad konkurrenskraft hos små och medelstora företag
  • Stödja övergången till koldioxidsnål miljö

Utgångspunkten i programmets inriktning är regionala utvecklingsstrategier, länsvisa innovationsstrategier och ambitionerna i EU:s tillväxtstrategi, Europa 2020.

Budgeten uppgår till cirka 600 miljoner kronor under sjuårsperioden 2013-2020.

 

Aktuella utlysningar

Önskemålen kring ansökningarna är bland annat att de är förankrade hos de regionalt tillväxtansvariga i länen. I Sörmland är det regionförbundet.

På Tillväxtverkets hemsida kan du läsa mer om aktuella utlysningar.

 

Som alltid är du välkommen att kontakta mig eller någon av mina kollegor om du har planer eller idéer gällande projekt.

 

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2018-06-20

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Magnus Nilsson

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Magnus Nilsson

Strateg

Näringslivsfrågor och EU:s strukturfonder.

Skicka e-post
Telefon: 070-649 74 87