Meny

Landsbygdens näringar

Nyhetsbild: Närbild på bageribakat matbröd.

Biobaserade näringar är ett av styrkeområdena inom Sörmlands strategi för Smart specialisering. Länet har goda produktionsförutsättningar för jord- och skogsbruk, ett strategiskt läge nära stora konsumentmarknader och många stora och små jordbruk och livsmedelsföretag inom hela värdekedjan från jord till bord. De fördelarna vill vi använda och även utveckla branschen med nya näringsgrenar, som hjälper oss att bibehålla en stark och levande landsbygd.

Tillsammans med länsstyrelsen arbetar Regionförbundet Sörmland för att stärka näringslivsutvecklingen på landsbygden. Särskilt fokus har maten som en växande näringsgren. En koordinering sker av EU-fonderna landsbygdsprogrammet och strukturfonderna för att få bästa möjliga resultat. Ett exempel på samarbetet är projektet Stolt mat i Sörmland, där även Sparbanksstiftelsen Sörmlands sparbank och Rekarnebanken medverkar.

Agro Sörmland är en ny mötes- och utvecklingsarena för länets gröna, biobaserade näringar, som drivs av den ekonomiska föreningen Agro Öst. Regionförbundet Sörmland och Länsförsäkringar Sörmland är huvudfinansiärer och flera kommuner och är med och stöttar verksamheten. Arenan i är inte knuten till en fast fysisk plats utan anordnar aktiviteter på olika ställen i länet. Målet är att ge möjligheter till utbyte mellan de biobaserade näringarna och andra branscher, akademi, offentliga myndigheter med flera, som leder till utveckling och som ökar produktionen, tillväxten, innovationskraften i branschen.

Landsbygdsprogrammet hanteras i Sörmland av länsstyrelsen.
Regionförbundet är representerat i strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige som ansvarar för strukturfonderna.

 

 

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2018-06-20

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Magnus Nilsson

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Magnus Nilsson

Strateg

Näringslivsfrågor och EU:s strukturfonder.

Skicka e-post
Telefon: 070-649 74 87

Nyheter

Gott om mathantverk men ont om kockar

28 Jan Gott om mathantverk men ont om kockar

Läs mer