Meny

Näckrosleden

Nyhetsbild: Bild på ett cyklande kompisgäng som är på badutflykt.

70 mil genom det sörmländska, vackert varierade landskapet ringlar Näckrosleden. En modernisering pågår där Regionförbundet Sörmland utvecklar den till en trafiksäkrare och attraktivare turistcykelled.

Utvecklingen av Näckrosleden

Näckrosleden sträcker sig genom länets alla kommuner. Den initierades 1996 av landstinget. 2013 blev regionförbundet huvudman för leden vilket skapat förutsättningar att långsiktigt arbeta för att den ska utvecklas till en turistcykelled, som är något som ingår i genomförandet av den regionala cykelstrategin för Sörmland. Leden ska uppnå nationell standard, både när det gäller trafiksäkerhet och attraktion.

Ett närliggande mål är att Näckrosleden under 2016 ska få en nationell skyltning. Moderniseringsarbetet görs tillsammans med kommunerna och är till nytta för cyklister och företagare kring leden.  I Sörmland pågår ett destinationsutvecklingsarbete för att fördubbla omsättningen inom besöksnäringen till år 2023, och där är Näckrosleden betydelsefull.

 

Kartillustration över Näckrosleden

 

 

Pågående arbete

Utifrån ett omfattande kartläggnings- och inventeringsarbete har förslag på åtgärdsplaner för utveckling av leden tagits fram till kommunerna. Åtgärdsplanerna har till syfte att genomföras för att uppnå Trafikverkets kvalitetskriterier för trafiksäkerhet. Under våren 2015 pågår diskussioner och förankring av åtgärdsplanerna hos kommunerna och Trafikverket.

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2018-06-20

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Magnus Nilsson

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Magnus Nilsson

Strateg

Näringslivsfrågor och EU:s strukturfonder.

Skicka e-post
Telefon: 070-649 74 87

Nyheter

Hur cyklar Sverige?

09 Sep Hur cyklar Sverige?

Läs mer