Meny

Sörmlandsfonden

Nyhetsbild: Bild på paraply med mynt och sedlar under.

Sörmlandsfonden är ett komplement till traditionell bankfinansiering i regionen. Fonden ger företag tillväxtambitioner och stor potential för att utvecklas och växa.

Sörmlandsfonden AB bildades 2012 av Sparbanken Rekarne, Sörmlands Sparbank och Länsförsäkringar Södermanland. Tillsammans med andra lokala investerare satsar fonden ägarkapital i sörmländska bolag som behöver externa resurser för att kunna vidareutvecklas.

Fonden har ett kapital på tio miljoner kronor och avsikten är att investera i ett tiotal bolag under en treårsperiod. Målgruppen kan vara bolag som ska utveckla nya produkter eller tjänster. Det kan också handla om behov av finansiering i samband med avknoppningar och ägarskiften. Investeringarna görs i bolag med god tillväxtpotential, oberoende av bransch.

Medinvesterare i de olika bolagen kan vara så kallade affärsänglar och venture capital-bolag men också till exempel Almi Invest och Vinnova.

Läs mer om Sörmlandsfonden

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2018-06-20

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Emma Hanson

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Emma Hanson

Strateg

Förverkligandet av Innovationsstrategin.

Skicka e-post
Telefon: 070-655 33 32