Meny

Attraktiva arbetsgivare lockar fler

Nyhetsbild: Bild på publiken på Kompetensforum 2015.

Det främsta målet med projektet är att de som behöver ska få en så bra vård och omsorg som möjligt. Därför måste kommuner och landsting bli mer attraktiva som arbetsgivare. Genom att bli bättre arbetsgivare kan fler lockas att söka sig till vård- och omsorgsyrkena.

För att möta kommande rekryteringsbehov inom vård och omsorgssektorn har Regionförbundet Sörmland tillsammans med Tillväxtverket beslutat om ett tvåårigt projekt ”Attraktiv arbetsgivare inom vård och omsorg”.

Projektet riktar sig till de offentliga arbetsgivarna i regionen, kommunerna och landstinget. Det påbörjades under oktober 2014 och ska pågå till och med oktober 2016.

Syftet är att öka kunskapen om hur man som arbetsgivare inom vård och omsorg kan utveckla sin verksamhet för att bli attraktiv som arbetsgivare. Det syftar också till att ta fram ett stöd för att organisationerna ska utvecklas i rätt riktning. Tanken är även att skapa en regional arena för lärande och samverkan i utvecklingsarbetet. Följande fokusområden har identifierats:

  • Branschens varumärke  
  • Hur attraherar vi nya grupper? 
  • Attraktiv anställning och karriärmöjligheter inom vård- och omsorgsyrkena
  • Ny teknik, nya arbetssätt/innovationer 

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2016-09-07