Meny

Regional kompetensplattform

Nyhetsbild: Bild på en kvinna med gul arbetshjälm.

Den regionala kompetensplattformen – ett regeringsuppdrag

Sedan 2010 har Regionförbundet Sörmland ett uppdrag från regeringen att etablera en så kallad regional kompetensplattform, för förbättrad kunskap och samverkan om utbildningsbehovet i länet. Det är ett uppdrag som alla län har. Genom sitt regeringsuppdrag är regionförbundet en samlande aktör för vissa regionala kompetensförsörjningsfrågor, och en länk mellan lokal, regional och nationell nivå.

Syftet med kompetensplattformen är att bidra till:

  • Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet.
  • Samordning av behovsanalyser inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet.
  • Ökad samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering.
  • Ökad kunskap om utbud och efterfrågan av utbildningsformer.

Pågående utvecklingsarbete

Med stöd av Tillväxtverket driver regionförbundet ett projekt för att utveckla kompetensplattformens arbetssätt. Länets kommuner, det företagsfrämjande systemet och Arbetsförmedlingen kommer att involveras på olika sätt. Projektslut den 31 oktober 2017. Vid intresse, kontakta regionförbundet.

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-17

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Anna Knutsson

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Anna Knutsson

Strateg

Regionala kompetensplattformen och kompetensberedningen.

Skicka e-post
Telefon: 070-248 44 92

Nyheter

Yrkesvux ska ge fler tillträde till arbetsmarknaden

17 Maj Yrkesvux ska ge fler tillträde till arbetsmarknaden

Läs mer