Meny

Skola-arbetsliv

Nyhetsbild: Bild på högstadieelever som arbetar med mikroskåp.

Kännedom om drömmar, färdigheter och möjligheter på arbetsmarknaden är avgörande för att unga och äldre sörmlänningar ska hitta matchande jobb. Därför stöttar regionförbundet olika initiativ som stärker samverkan mellan skola-arbetsliv.

Goda exempel på studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Hösten 2016 genomfördes Skolverket och Arbetsförmedlingens utbildningspaketet Skola-arbetsliv i länet. Utbildningen har gett deltagande lärare verktyg som underlättar för eleverna att förstå hur arbetsmarknaden fungerar och göra väl underbyggda studieval. I Sörmland är det Mälardalens högskola och Regionförbundet Sörmland som gett dagen en regional prägel.

Över 100 lärare från olika sörmländska kommuner har under det halvår som utbildningen pågått arbetat fram sina egna utbildningsupplägg. Deltagarnas goda idéer har sammanställs i en broschyr.

Tillsammans med Mälardalens högskola har regionförbundet gjort en film som på ett lättsamt sätt berättar mer om hur studie- och yrkesvägledning kan bli en naturlig del i undervisningen.

Intresserad av en ny omgång? Kontakta regionförbundet.

Utbildningsdagar för studie- och yrkesvägledare tillsammans med Mälardalens högskola

Studie- och yrkesvägledare har en viktig roll att stödja elever och andra yrkesgrupper i skolan för att studie- och yrkesvägledningen ska bli hela skolans ansvar. Mälardalens högskola arrangerar på uppdrag av regionförbundet därför utbildningsdagar i bland annat processledning för studie- och yrkesvägledare. En ny träff planeras hösten 2017.

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-03-27

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Anna Knutsson

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Anna Knutsson

Strateg

Regionala kompetensplattformen och kompetensberedningen.

Skicka e-post
Telefon: 070-248 44 92