Meny
Mål 1 Kompetensförsörjning

I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. Arbetsgivare... Läs mer

Mål 2 Infrastruktur

Sörmland har starka samband med omvärlden. Läs mer

Mål 3 Näringslivsutveckling

Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv. Läs mer

Mål 4 Attraktiva livsmiljöer

Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer. Läs mer

Vårt rättesnöre i utvecklingen av Sörmland

Sörmlands regionala utvecklingsprogram styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet inom områdena kompetens, infrastruktur, näringslivsutveckling och samhällsplanering. Här kan du läsa om Sörmlandsstrategin 2020, de fyra målen, hur vi ska nå dem och vad vi använder för metoder för att mäta framgångar och motgångar.

Leva, växa, verka

Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland.

År 2020 är det vackra Sörmland en attraktiv plats att leva, verka och växa i.

Sörmland är en viktig del i den växande och långsiktigt hållbara Stockholm-Mälarregionen.

Sörmlands unika förutsättningar attraherar både människor och investeringar.

Här finns goda kommunikationer. Här är nära till natur, kultur, utbildningsmöjligheter och service.

Här har vi ett gott liv.

 

Så lyder den vision som Regionförbundet Sörmlands styrelse antog för några år sedan och som gäller för Sörmlands utveckling fram till år 2020.

Hur ska vi då uppnå de fyra mål som beskrivs här ovanför?

Jo, genom en rad olika strategier på respektive målområde. Under respektive mål hittar du de aktuella strategierna men också vilka indikatorer som vi valt inom varje målområde för att följa utvecklingen på en övergripande nivå.

Här kan du läsa hela Sörmlandsstrategin 2020.

 

Under våren 2017 inleddes en revidering av den nuvarande Sörmlandsstrategin. Arbetet beräknas vara klart till sommaren 2018. Just nu ligger fokus på dialog med andra berörda aktörer för att få input kring utmaningar och möjligheter i Sörmland. Läs mer om dialogmötena här.

Redaktör: Maria Edström

Uppdaterad: 2018-01-16

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Cristine Dahlbom

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Cristine Dahlbom

Regiondirektör

Chef för förbundskontoret med det övergripande ansvaret för utvecklingen av Regionförbundet Sörmlands verksamhet.

Skicka e-post
Telefon: 073-086 52 67