Meny
Mål 1 Kompetensförsörjning

I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens.

Utbildning och kompetensförsörjning

Projekt och aktiviteter under Mål 1 syftar alla till en bättre regional kompetensförsörjning. Det innebär att invånarnas kompetens och länets utbildningsutbud ska stämma överens med arbetsgivarnas behov, idag och i morgon.

Målet har tre strategier:

  • Vi anpassar utbildningar bättre till rekryteringsbehoven genom att utbildningsanordnare och arbetsgivare tydligt och tillsammans formulerar vilka behov av kompetens som finns.
  • Vi ger unga och vuxna bättre möjligheter att gå från utbildning till arbete.
  • Vi genomför behovsanpassade insatser för grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

 

Kompetensförsörjning är viktigt för Sörmlands utveckling

Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. Möjligheten att kunna rekrytera personal med rätt kompetens är en av förutsättningarna för att sörmländska företag ska kunna växa och att nya företag ska vilja etablera sig i länet. Det är också en förutsättning för en väl fungerande offentlig sektor. Kunskapskraven i arbetslivet både ökar och förändras allt snabbare. Det gör att arbetsgivarna har svårt att hitta kvalificerad personal, samtidigt som Sörmland har en jämförelsevis hög arbetslöshet. Arbetet för en bättre regional kompetensförsörjning syftar till att invånarnas kompetens och länets utbildningsutbud ska stämma överens med arbetsgivarnas behov, idag och i morgon.

 

Regionförbundets roll och samarbetspartner

Regionförbundet Sörmland arbetar med utbildning och kompetensförsörjning som prioriterade frågor. Bland annat tar vi fram fakta om hur arbetsmarknaden i länet kommer att utvecklas i framtiden. Informationen sprids sedan via rapporter och konferenser, för att komma till användning hos dem som planerar utbildningar i länet. Tillsammans med de sörmländska kommunerna och landstinget, utbildningsanordnare, myndigheter och företagsorganisationer finansierar och genomför vi dessutom olika utvecklingsprojekt. Europeiska socialfonden är en viktig finansieringskälla. Vi samarbetar också med aktörer utanför länets och landets gränser, främst med de regionalt tillväxtansvariga organisationerna runt Mälardalen och liknande organisationer på europeisk nivå.

Sedan 2010 har Regionförbundet Sörmland ett regeringsuppdrag att etablera en regional kompetensplattform.

 Bild på den övergripande nivån och den fördjupade nivån med processen med målets förutsättningar, strategier och uppföljningar.

 

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-03-27

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Catharina Frändberg

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Catharina Frändberg

Biträdande regiondirektör

Chef för enheten för regional utveckling.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 234 59 36