Meny
Mål 2 Infrastruktur

Sörmland har starka samband med omvärlden.

En fungerande infrastruktur och kollektivtrafik

Mål 2 handlar om betydelsen av tillgänglighet och en fungerande infrastruktur och kollektivtrafik för regionens utveckling. Regionförbundet bedriver, deltar och stödjer olika utvecklingsprocesser inom transport- och infrastrukturområdet.

Det finns tre olika strategier som ska leda till att vi uppnår målet om att Sörmland har starka samband med omvärlden:

  • Vi utvecklar kollektivtrafiken.
  • Vi utvecklar ett hållbart transportsystem.
  • Vi skapar en modern IT-infrastruktur i Sörmland.

Under dem finns ett antal projekt och aktiviteter som ska bidra till att målen uppfylls. Vi arbetar aktivt med infrastrukturplanering och har ett uppdrag från regeringen att upprätta och genomföra planen för regional transportinfrastruktur.

Under året planerar vi också att genomföra ett försök med biogasbussar i landsortstrafik tillsammans med kollektivtrafikmyndigheten, Biogas öst och en busstillverkare,

Arbetet med Ostlänken innebär att löpande bevaka, påverka och stödja planeringen av projektet på såväl regional som lokal nivå.
För att möta framtidens möjligheter och utmaningar behövs också stora investeringar i och kring Stockholm Skavsta flygplats - för en ökad konkurrenskraft och större nytta för hela regionen. Flygplatsens utvecklingsmöjligheter och betydelse stärks genom Ostlänken vilket bland annat innebär att en ny tågstations ska byggas vid flygplatsen.

 

Tematisk utvärdering

2016 gjordes en utvärdering av det arbete som regionförbundet gjort inom området regional infrastrukturplanering. Resultatet av utvärderingen kan du även läsa om i regionförbundets nyhetsbrev i april 2016 (sidan 6).

 Bild på den övergripande nivån och den fördjupade nivån med processen med målets förutsättningar, strategier och uppföljningar.

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-03-27

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Catharina Frändberg

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Catharina Frändberg

Biträdande regiondirektör

Chef för enheten för regional utveckling.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 234 59 36