Meny
Mål 3 Näringslivsutveckling

Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Ett näringsliv som konkurrerar

Under Mål 3 finns projekt och aktiviteter vars främsta mål är att bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv i Sörmland. Här hittar du bland annat Ung Företagsamhet, den regionala innovationsstrategin och den regionala besöksnäringen.

Målet har tre strategier:

  • Vi påverkar attityder till entreprenörskap
  • Vi utvecklar det regionala innovationssystemet med individen i fokus
  • Vi bidrar till att utveckla strategiskt viktiga branscher

Här finns basuppdraget till Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB. Det går ut på att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag samt stimulera nyföretagande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse.

Medfinansieringen av en ny gemensam investeringsfond i Östa Mellansverige och ett särskilt handlingsprogram för näringslivsutveckling hör också hemma under Mål 3.

Genom att följa utvecklingen när det gäller nyföretagande, antalet konkurser och bruttoregionalprodukten (BRP) i länet kan vi också se i vilken riktning som Sörmland utvecklas.

 

Tematiska utvärderingar

2013 gjordes en utvärdering av det arbete som gjorts inom området Innovation, kopplat till Sörmlandsstrategin 2020.

2014 gjordes ytterligare en utvärdering av de näringslivsinsatser som sker från den regionförbundet. Näringslivsområdet är brett och  består av ett stort antal insatser årligen. Regionförbundet har olika funktioner och roller. Denna utvärdering har valt att belysa området ur ett helhetsperspektiv.

Bild på den övergripande nivån och den fördjupade nivån med processen med målets förutsättningar, strategier och uppföljningar.

 

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-03-27

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Catharina Frändberg

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Catharina Frändberg

Biträdande regiondirektör

Chef för enheten för regional utveckling.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 234 59 36

Nyheter Näringsliv

Affärscheckar för nya marknader

23 Feb Affärscheckar för nya marknader

Läs mer