Meny
Mål 4 Attraktiva livsmiljöer

Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer.

Ett hållbart och attraktivt Sörmland

Mål 4 har flera länsövergripande projekt som till exempel landsbygdens näringar, regional samhällsplanering och den alldeles nyinrättade politiska beredningen för jämlik hälsa i länet.

Målet har tre olika strategier för hur vi ska se till att Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer idag och i framtiden:

  • Vi prioriterar en hållbar och attraktiv boendemiljö.
  • Vi skapar förutsättningarna för en god och jämlik hälsa hos sörmlänningarna.
  • Vi skapar förutsättningar för en rik fritid.

 

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2016-04-19

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Catharina Frändberg

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Catharina Frändberg

Biträdande regiondirektör

Chef för enheten för regional utveckling.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 234 59 36